Dit kan ontstaan door:

  • Een verminderde hoeveelheid traanvocht.
  • Verminderd knipperen (door langdurig computerwerk, tv kijken of lezen knipper je vaak te weinig).
  • De samenstelling / kwaliteit van het traanvocht.
  • Bijwerkingen van medicijnen.
  • Het dragen van contactlenzen.

Verder kunnen onregelmatigheden van het hoornvlies ervoor zorgen dat je oog niet gelijkmatig bevochtigd wordt.

Tijdens het traanvochtonderzoek bepalen we de oorzaak van jouw droge ogen en we adviseren je over de beste oplossing.

Traanklieren raken vaak verstopt en kunnen dan gaan ontsteken.

Verstopte traanklieren

Traanklieren raken vaak verstopt en kunnen dan gaan ontsteken. Dat kan leiden tot droge ogen. Het is dan ook belangrijk de ooglidranden te reinigen. Wij helpen je met de juiste ooglidreiniging.

Naast een goede ooglidreiniging kunnen we behandelen met kunsttranen. Samen met jou onderzoeken we welke kunsttranen voor jou het beste zijn.

We kunnen je ook helpen met een Blephexbehandeling. Daarbij maken we de verstopping zachter zodat hij makkelijker te verwijderen is en reinigen we je ooglidranden.

Dat reinigen doen we met een sneldraaiend sponsje dat de oogrand masseert. De traanklieren kunnen langzaam weer op gang komen en het oog wordt beter bevochtigd.

Meer weten over Blephex.